Facto Finance
Financiƫle interim management oplossingen
Werkwijze

Missie

De afdeling Finance kan en moet een toegevoegde waarde bieden aan de organisatie. Niet alleen als leverancier van financiële informatie en als sparringpartner van het management en externe belanghebbenden, maar vooral door open communicatie met alle andere afdelingen in de organisatie. Informatie over alle activiteiten van de organisatie wordt door de afdeling Finance opgeslagen en deze schat aan informatie moet efficiënt en doelmatig worden ingezet om de organisatiedoelstellingen te realiseren.

‘Finance moet meer informatie verspreiden dan verzamelen’  

 

Visie

De doelstelling van de financiële discipline moet zijn om de organisatiedoelen te ondersteunen en tegelijkertijd de functie als solide controleur uit te voeren. Vergeet het denken vanuit de ‘ivoren toren’ en ontsluit de bedrijfsinformatie die wordt opgeslagen in de databases. Daarbij moet Finance dezelfde taal spreken als de andere afdelingen.

‘Denk mee met de organisatie en voeg overal waarde toe’

 

Werkwijze

Na een korte oriëntatieperiode wordt in samenspraak een plan van aanpak opgesteld. Tijdens de opdracht vinden regelmatig gesprekken, evaluaties en controles plaats. De werkwijze van Facto Finance bestaat doorgaans uit de volgende elementen, al kunnen in overleg met de opdrachtgever stappen worden overgeslagen:

  1. Intakegesprek
  2. Contractvorming
  3. Plan van aanpak opstellen en afstemmen
  4. Start uitvoering werkzaamheden
  5. Voortgangsrapportages en eventueel aanpassen plan van aanpak
  6. Afronden en overdracht werkzaamheden
  7. Evaluatie

De opdracht begint als de gewenste resultaten helder zijn en deze goed zijn vastgelegd.

Regelmatige afstemming is van belang om effectief en efficiënt het doel te bereiken. Facto Finance zal maandelijks een beknopte voortgangsrapportage opstellen en bespreken. Naast dit periodiek gepland overleg werkt een snelle kop koffie ook goed om zaken af te stemmen.

Een opdracht eindigt met een eindrapportage en/of een overdrachtsdocument, zodat de opgebouwde kennis behouden blijft voor de opdrachtgever.

Neem contact op met Facto Finance

Facto FinanceWerkwijzeDienstenProfielErvaringContact